• Vad behöver en Sömnadsoperatör kunna för att arbeta inom textilindustrin?

Kompetensslussen, en del av Stiftelsen Proteko, arbetar med att ta fram yrkeskvalifikationer som beskriver de grundkompetenser som krävs för en konkurrenskraftig produktion. Tillsammans med Teko, IF metall och ett antal medlemsföretag har vi tagit fram kompetenskrav och ett valideringssystem för Textilarbetare inom industrin.

Den första yrkeskvalifikationen heter Sömnadsoperatör och beskriver den yrkesroll som idag arbetar med industriell sömnad inom branschorganisationen TEKO:s medlemsföretag.

Yrkeskompetensen bygger på Industriteknisk Bas som tagits fram gemensamt i industrin för grundläggande operatörskompetens. Vissa moduler är nödvändiga, såsom Hälsa, Arbetsmiljö och Säkerhet. Utöver Industriteknisk bas behöver en Sömnadsoperatör kompetenser inom Textil Grund, som innehåller grundläggande kompetenskrav för att arbeta inom textilindustrin. Läs mer på textilgrund.se. Sedan tillkommer den yrkesspecifika kompetensen som krävs för att arbeta med sömnad såsom konfektion, maskinkunskap och produktion. Läs mer om hela yrkeskvalifikationen på https://kompetensslussen.se/yrkeskvalifikation/

Valideringsresultaten kan användas vid rekrytering, för effektiv kompetensutveckling av personal och för att underlätta kravställning på utbildning. För den enskilde kan den även användas för vidare studier då delar av valideringen kan ge betyg inom de nationella textila kurserna. Läs mer om valideringsprocessen på https://kompetensslussen.se/valideringsprocessen/

Kompetensslussen arbetar nu även med att ta fram nästa yrkeskvalifikation för textilindustrin och beräknar att hinna med ytterligare 3-4 kvalifikationer före slutet år 2021.