Utbildning

Kompetensslussen anordnar pilotutbildning för våra validanter

Genom en anpassad utbildning och tidigare erfarenheter hos våra validanter skapar vi den kompetensen som företagen inom den textila branschen har behov av.
Vi validerar nu nyanlända med yrkeserfarenhet inom sömnad mot ställda krav i yrkeskvalifikationen Sömnadsoperatör. Efter validering kan individen komplettera sina kompetenser i den pilotutbildning som vi testar i samarbete med Boråsregionens vuxenutbildning.  Utbildningsinsatsen varierar i längd beroende på förkunskaper och den arbetsplatsförlagda delen är av stor vikt för att eleven ska utveckla de företagsspecifika kompetenser som möter branschens behov.

Vi fortsätter utvecklingen av yrkeskvalifikationer inom textilindustrin under perioden 2020-2022 och beräknar att hinna med ytterligare cirka sex stycken. 

TEKOs branschvalideringssystem

TEKOs branschvalideringssystem innehåller redan färdiga matriser inom bland annat Textil Grund och fungerar som utgångspunkt för flera yrkesroller inom textilindustrin. Validering ger möjlighet att avsevärt förkorta utbildningstid samt ger företagen möjlighet att inventera redan befintlig kompetens hos medarbetare för att snabbt kunna ställa om i produktion för större rörlighet. 

Senaste nytt inom utbildning

Dagens företagsföreläsning;

Dagens företagsföreläsning; Stort tack till Albin Borgvall från #skandilock som gav ett helhetsperspektiv med miljöaspekter på produktionen av möbler med fårskinn för våra blivande #Sömnadsoperatörer!...

Dagens utbildningsbesök

Västsvenska handelskammaren berättar om svenska arbetsmarknad för våra blivande Sömnadsoperatörer. Rasmus Flick arbetar för regionens kompetensförsörjning och en inkluderande arbetsmarknad med ett nära samarbete mellan skola och arbetsliv. Idag gav han en helhetsbild...

TEKO skriver om Kompetensslussen

Vi tackar TEKO, Sveriges Textil &Modeföretag, för en bra beskrivning av vårt arbete med yrkesroller. Läs hela deras artikel om oss länken nedan: https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/kompetensslussen-snabbsparet-till-den-svenska-textilindustrin/

Mer information om våra olika yrkeskvalifikationer

Sömnadsoperatör
Yrkeskompetensen bygger på Industriteknisk Bas som tagits fram gemensamt i industrin för grundläggande operatörskompetens. Vissa moduler är nödvändiga, såsom Hälsa, Arbetsmiljö och Säkerhet. Utöver Industriteknisk bas behöver en Sömnadsoperatör kompetenser inom Textil Grund, som innehåller grundläggande kompetenskrav för att arbeta inom textilindustrin. Sedan tillkommer den yrkesspecifika kompetensen som krävs för att arbeta med sömnad såsom konfektion, maskinkunskap och produktion. Läs mer om hela yrkeskvalifikationen på https://kompetensslussen.se/yrkeskvalifikation/
Vävoperatör
Mer text kommer inom kort.  Läs mer om hela yrkeskvalifikationen på https://kompetensslussen.se/yrkeskvalifikation/

Antal validanter i utbildning nu

Självskattningstest

  PERSONUPPGIFTER  ARBETE - erfarenhet

  1, Har du arbetat med textil tidigare?

  2, Hur lång erfarenhet har du?

  KOMPETENSER
  EGENSKAPER - 1-6 (ingen erfarenhet - mycket stor erfarenhet)
  1, Jag är bra på att möta kunder

  2, Jag kan hålla mig lugn i en jobbig situation

  ERFARENHET
  1, Jag har erfarenhet att jobba själv och ta egna beslut

  2, Jag har erfarenhet att jobba tillsammans med andra

  BIFOGA FILER
  Här nedan kan du bifoga eventuella filer såsom CV och personligt brev.

  Vi utgår från följande 6 nivåer för att identifiera dina kompetenser:

  1: Liten kunskap.

  Inte praktiserat

  Inte studerat

  2: Ingen erfarenhet

  Inte praktiserat

  Har teoretisk kunskap

  3: Liten erfarenhet

  Mindre än ett års praktisk erfarenhet

  eller

  Utbildning inom området.

  4: Bra erfarenhet

  Mer än ett års praktisk erfarenhet

  Utbildning inom området

  5: Stor erfarenhet

  Flera års erfarenhet i branschen

  Utbildning inom området

  Kan arbeta självständigt

  6: Mycket stor erfarenhet

  Flera års erfarenhet som arbetsledare, chef eller expert.

  Besök oss

  Textile Fashion Center
  Skaraborgsvägen 3A
  506 30 Borås

  Ring oss

  0708-85 40 03

  Maila oss

  info@kompetensslussen.se