Individ

Kompetensslussen anordnar pilotutbildning för våra validanter

Genom en anpassad utbildning och tidigare erfarenheter hos våra validanter skapar vi den kompetensen som företagen inom den textila branschen har behov av.
Vi validerar nu nyanlända med yrkeserfarenhet inom sömnad mot ställda krav i yrkeskvalifikationen Sömnadsoperatör. Efter validering kan individen komplettera sina kompetenser i den pilotutbildning som vi testar i samarbete med Boråsregionens vuxenutbildning.  Utbildningsinsatsen varierar i längd beroende på förkunskaper och den arbetsplatsförlagda delen är av stor vikt för att eleven ska utveckla de företagsspecifika kompetenser som möter branschens behov.

Vi fortsätter utvecklingen av yrkeskvalifikationer inom textilindustrin under perioden 2020-2022 och beräknar att hinna med ytterligare cirka sex stycken. 

TEKOs branschvalideringssystem

TEKOs branschvalideringssystem innehåller redan färdiga matriser inom bland annat Textil Grund och fungerar som utgångspunkt för flera yrkesroller inom textilindustrin. Validering ger möjlighet att avsevärt förkorta utbildningstid samt ger företagen möjlighet att inventera redan befintlig kompetens hos medarbetare för att snabbt kunna ställa om i produktion för större rörlighet. 

Mer information om våra olika yrkeskvalifikationer

Sömnadsoperatör
Yrkeskompetensen bygger på Industriteknisk Bas som tagits fram gemensamt i industrin för grundläggande operatörskompetens. Vissa moduler är nödvändiga, såsom Hälsa, Arbetsmiljö och Säkerhet. Utöver Industriteknisk bas behöver en Sömnadsoperatör kompetenser inom Textil Grund, som innehåller grundläggande kompetenskrav för att arbeta inom textilindustrin. Sedan tillkommer den yrkesspecifika kompetensen som krävs för att arbeta med sömnad såsom konfektion, maskinkunskap och produktion. Läs mer om hela yrkeskvalifikationen på https://kompetensslussen.se/yrkeskvalifikation/
Textiltekniker

Tillverkning av textila material omfattar en rad kvalificerade arbetsmoment som ställer krav på specifik yrkeskompetens. Olika typer av maskiner och material förekommer och utförandet har en avgörande påverkan på resultatet. En textiltekniker tillverkar produkter med höga krav på kvalitet, material och funktion.  Läs mer om hela yrkeskvalifikationen på https://kompetensslussen.se/yrkeskvalifikation/

Besök oss

Textile Fashion Center
Skaraborgsvägen 3A
506 30 Borås

Ring oss

0735-25 24 36

Maila oss

info@kompetensslussen.se