Yrkeskvalifikation

Yrkeskvalifikation

Kompetensslussen bygger varje yrkeskvalifikation på delar av Industriteknisk BAS (blåmarkerade ingår i yrkesrollen Sömnadsoperatör) tillsammans med ett urval av moduler ur Textil GRUND som består av 5 moduler (grönmarkerade ingår i Sömnadsoperatör) samt yrkesspecifika moduler för respektive yrkesroll (moduler markerade i lila).

Som utgångspunkt använder TEKO det gemensamma Industriteknik BAS som består av 10 moduler och är framtaget av Svensk industrivalidering. Oavsett vilka moduler som ingår i en yrkeskvalifikation ges validanden alltid möjlighet att valideras inom alla 10 moduler.

Textil GRUND är framtaget av Kompetensslussen och omfattar grundläggande kunskaper om den textila värdekedjan från grundmaterial till färdig produkt och är en bas för kvalifikationer inom det textila området.

Genom arbetsplatsförlagt lärande tillkommer de företagsspecifika kompetenserna.

I exemplet till höger ser ni hur yrkeskvalifikationen ser ut för Sömnadsoperatör.

Besök oss

Textile Fashion Center
Skaraborgsvägen 3A
506 30 Borås

Ring oss

0735-25 24 36

Maila oss

info@kompetensslussen.se