Om oss

Kompetensslussen

Kompetensslussen ingår i Stiftelsen Proteko som verkar för ökad lönsamhet och utveckling hos företagen och dess medarbetare genom insatser som ökar och breddar den textilrelaterade kompetensen. Proteko bidrar till branschens kompetensförsörjning genom yrkesutbildning via Nordiska Textilakademin och validering och vägledning genom Kompetensslussen.

Stiftelsen Proteko utgör även ett komplement till den utbildning som ges vid gymnasie- och högskolan, i arbetsmarknadsutbildningen samt av konsultverksamhet i offentlig och privat regi.

Stiftelsen Proteko

Stiftelsen Proteko är Sveriges ledande textila stiftelse för den Skandinaviska Textila Marknaden och utbildar textila Sverige genom konsultation, kurser och Yh-utbildningar. Stiftelsen Proteko arbetar med utveckling av den svenska textila kompetensen och har som syfte att öka lönsamheten inom den nationella textila branschen.

Stiftelsen Proteko bildades 1986 genom bland annat medel från Södra Älvsborgs utvecklingsfond. Initiativtagaren och mångårig VD och eldsjäl är Carls-Gustaf Eliasson. Han har också medverkat till bildandet av TEKO utbildningarnas stipendiefonder, där såväl personal som studerande kan söka medel.

 

Rapport

Läs hela rapporten om projektet Kompetensslussen här.

Kompetensslussen är ett samarbete mellan

med finansiering från

Besök oss

Textile Fashion Center
Skaraborgsvägen 3A
506 30 Borås

Ring oss

0735-25 24 36

Maila oss

info@kompetensslussen.se