Validering
Vad är validering?
Det fanns tidigare ingen vedertagen samordnad valideringsmodell för textilbranschen vilket tidigare ledde till ineffektiv kompetensförsörjning. En validering genom Kompetensslussen innebär att en persons kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt, för studier eller arbete, oavsett hur, var eller när de förvärvats.

Den samlade, faktiska kompetens som en individ har kallas reell kompetens. Validering är en metod för att synliggöra reell kompetens. Den faktiska kompetensen bevisas genom olika test. I valideringsprocessen ingår ett antal olika teoretiska och praktiska moment som validanten får genomföra. Detta för att det är viktigt att processen är giltig och rättssäker då resultaten dokumenteras noga och sammanställs i det kompetensbevis som Kompetensslussen sedan utfärdar.

Exempel på uppgifter som görs av Kompetensslussen i samband med en validering

  • Öka branschens medvetenhet
  • Rekrytera validanter och företag
  • Förbereda praktik genom studiebesök
  • Kontroll av utförd utbildning
  • Matchning mot arbete
  • Planera och genomföra utbildning
Bilder från valideringen

Besök oss

Textile Fashion Center
Skaraborgsvägen 3A
506 30 Borås

Ring oss

0735-25 24 36

Maila oss

info@kompetensslussen.se