Länkar

PersonalStark

För företag som vill utvecklas och växa

Guider, mallar och inspiration för dig som vill locka, hitta och utveckla rätt kompetens.

 

Verksamt

En informationsplats för dig som ska starta eller driver företag

Här samlas information från Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket ochTillväxtverket.

 

Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag

En nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar är deras vision

 

Nordiska Textilakademin

Nordiska Textilakademin säkerställer Sveriges textila kompetens

Kompetensslussen är en del av Nordiska Textilakademin.

 

Borås Regionen / Sjuhärads kommunalförbund

Borås Regionen finansierar projektet Kompetensslussen

 

Besök oss

Textile Fashion Center
Skaraborgsvägen 3A
506 30 Borås

Ring oss

0735-25 24 36

Maila oss

info@kompetensslussen.se