Sara Andersson, ordförande i stiftelsen Proteko, klipper bandet som förkunnar att Sveriges första Textila Testcenter är invigt. På bilden ser vi också Agneta Viksten (till vänster) och Malin Johansson på Nordiska Textilakademin.

Den 19 maj kunde vi stolt inviga Nordiska Textilakademins nya Textila Testcenter i hjärtat av Textile Fashion Center i Borås. I centret kommer vi att använda TEKO & IF Metalls branschvalideringssystem för att kartlägga och validera kompetenser som efterfrågas av dagens och morgondagens textilindustri.

Under invigningen hölls tal av representanter från de aktörer (se nedan) som gjort centret möjligt. Bandet klipptes av Sara Andersson (ordförande i stiftelsen Proteko). 

Alla parter uttryckte vikten av denna historiska händelse och den goda samverkan som finns mellan alla inblandade och som lett fram till något  så konkret som ett första Textilt Testcenter.

Bild på personer som står och pratar med varandra
Lenita Oderfält, project director, på Nordiska Textilakademin, är en av initiativtagarna bakom testcentret, där personer ska kunna få sin textila kompetens kartlagd och intygad.

– Textilbranschen står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen. Med hjälp av den kartläggning och validering av textila kunskaper som Testcentret erbjuder hjälper vi individer och företag hitta varandra. Jag tycker att centret är ett resultat av när samverkan är som bäst”, säger Lenita Oderfält  project director på Nordiska Textilakademin.

Kvällen avslutades med mingel och en uppskattad föreläsning av Anders Kärrman, som berättade vad han tycker är tio i topp av textila innovationer.