Kompetensslussen arbetar med att ta fram yrkeskvalifikationer, kartläggning, validering och matchning till arbete inom textila bristyrken, ett snabbspår till textilbranschen.
Validering innebär att en person med odokumenterade kunskaper kan testa av sina kunskaper, färdigheter och kompetenser som behövs inom det specifika yrket. För att på så sätt få ett kompetensbevis eller kompetensintyg på vad personen faktiskt kan. I vår valideringsmodell testar vi enbart av det som är relevant för den specifika yrkesrollen, varken mer eller mindre.
Våra kompetensspecialister hjälper företagen med kartläggning av verksamhet och personal, vilket ger företagen ett bra stöd när det kommer till strategisk kompetensförsörjning.

I filmen får du se och lyssna på några röster från både textila företag som anställt validerade Sömnadsoperatörer och nyanlända som validerats av Kompetensslussen