Valideringsprocessen
Valideringsprocessen

Här följer en förklaring hur valideringsprocessen går till. 

1. Validering

En validering görs av Kompetensslussen för att se var validanden står rent kompetensmässigt. I valideringen ingår både teoretiska som praktiska prov, detta för att få en så korrekt bild som möjligt av validanden.

2. Utvärdering

Efter validering görs en utvärdering av Kompetensslussen för att se var validanden passar in. Antingen så har personen i fråga redan den kompetens som efterfrågas eller så behöver personen utbildas för den rätta kompetensen.

3. Utbildning

Utbildningen kan ske som en kompletterande utbildning om personen enbart saknar någon kompetens. Vid större kompetensavsaknad behövs en komplett utbildning för att validanden ska få den kompetens som efterfrågas. 

4. Omvalidering

När/om validanden har genomgått en kompletterande utbildning så görs en ny validering för att se att personen ifråga lärt in de nya kompetenserna som krävdes.

5. Kompetensbevis

Efter utförd och komplett validering får validanden ett kompetensbevis på aktuell kompetensnivå som kan visas upp för arbetsgivaren.

Besök oss

Textile Fashion Center
Skaraborgsvägen 3A
506 30 Borås

Ring oss

0735-25 24 36

Maila oss

info@kompetensslussen.se