Valideringsprocessen
Valideringsprocessen
Här följer en förklaring hur vår valideringsprocess går till. 

1. Validering

En validering görs av Kompetensslussen för att se var validanten står rent kompetensmässigt. I valideringen ingår både teoretiska som praktiska prov, detta för att få en så korrekt bild som möjligt av validanten.

2. Utvärdering

Efter validering görs en utvärdering av Kompetensslussen för att se var validanten passar in. Antingen så har personen i fråga redan den kompetens som efterfrågas eller så behöver personen utbildas för den rätta kompetensen.

3. Utbildning

Utbildningen kan ske både som en kompletterande utbildning om personen enbart saknar någon kompetens. Vid större kompetensavsaknad görs en komplett utbildning för att validanten ska få den kompetens som efterfrågas. 

4. Omvalidering

När/om validanten har genomgått en kompletterande utbildning så görs en ny validering för att se att personen ifråga lärt in de nya kompetenserna som krävdes.

5. Kompetensbevis

Efter utförd och komplett validering får validanten ett kompetensbevis på dess aktuella kompetensnivå och kan därmed visa upp för arbetsgivaren vad personen kan. 

Besök oss

Textile Fashion Center
Skaraborgsvägen 3A
506 30 Borås

Ring oss

0708-85 40 03

Maila oss

info@kompetensslussen.se