Företag

Kompetensslussen är er valideringspartner när ni behöver se över era kompetenser inom företaget.

Vad kan Kompetensslussen bidra med?

Kompetensslussen bygger branschvalideringssystem för TEKO i samarbete med MYh, Myndigheten för yrkeshögskolan. TEKOs branschvalideringssystem innehåller redan färdiga matriser inom bland annat Textil Grund och fungerar som utgångspunkt för flera yrkesroller inom textilindustrin.

Vi validerar individer med yrkeserfarenhet inom sömnad mot ställda krav i yrkeskvalifikationen Sömnadsoperatör och en stor vikt läggs för att de ska utveckla företagsspecifika kompetenser som krävs för att möte branschens behov. 

Vi fortsätter utvecklingen av yrkeskvalifikationer inom textilindustrin.

Fyll gärna i vår självskattning nedan för att se vilka kunskaper och kompetenser som är viktiga för just dig.

När vi mottagit din självskattning tar vi kontakt med dig för att se hur vi kan hjälpa dig vidare i kompetensutvecklingen på ditt företag.

 

Besök oss

Textile Fashion Center
Skaraborgsvägen 3A
506 30 Borås

Ring oss

0735-25 24 36

Maila oss

info@kompetensslussen.se