Vi validerar nu nyanlända med yrkeserfarenhet inom sömnad mot ställda krav i yrkeskvalifikationen Sömnadsoperatör och erbjuder sedan kompletterande utbildning, som varierar i längd beroende på individ, tillsammans med Boråsregionens vuxenutbildning. Under utbildningsinsatsen är den arbetsplatsförlagda delen av stor vikt för att eleven ska utveckla de företagsspecifika kompetenser som möter branschens behov. Vi fortsätter utvecklingen av yrkeskvalifikationer inom textilindustrin under perioden 2020-2022 och beräknar att hinna med ytterligare cirka sex stycken. 

TEKOs branschvalideringssystem

TEKOs branschvalideringssystem innehåller redan färdiga matriser inom bland annat Textil Grund och fungerar som utgångspunkt för flera yrkesroller inom textilindustrin. Validering ger möjlighet att avsevärt förkorta utbildningstid samt ger företag möjlighet att inventera redan befintlig kompetens hos medarbetare för att snabbt kunna ställa om i produktion för större rörlighet.