Hur kommer man igång med kompetensutveckling av anställda? Vilka behöver utbildning och i vad? Hur ser de framtida kompetensbehoven för just vårt företag ut? Kan branschvalidering underlätta arbetet med vårt företags kompetensförsörjning? Det är några exempel på frågeställningar som 130 små och medelstora företag har brottats med de senaste åren i ESF-projektet Kompetenssäkrad industri.

Under 90 minuter kommer vi att få ta del av erfarenheter från både företags och anställdas perspektiv. Vi kommer också att diskutera Svensk industrivalidering i ett bredare sammanhang – vilken roll kan våra valideringsverktyg spela för industrins kompetensförsörjning i ett nationellt sammanhang? Lansering av den nya Säkrad-metoden och spännande gäster utlovas i studion!