Vildand kör Repair Friday som en motpol till Black Friday och självklart vill vi stötta arbetet! Eleverna i Kompetensslussens Sömnadsoperatörsutbildning kommer att utföra själva lagningarna åt Vildland’s kunder. Ett gott exempel på att tillvarata kompetens samtidigt som vi vårdar vår miljö. 

I samband med det aktuella ämnet hållbarhet och återanvändning har Vildland startat ett koncept som heter Repair Friday. För att minska konsumtionen under Black Weekend kommer Vildland ta emot kläder från personer som vill förlänga plaggets livslängd genom att laga, reparera eller på annat sätt förädla sina plagg. 

Idag finns det få som har kompetensen för att genomföra lagningarna men tack vare Textilfabriken, som redan bidrar med praktikplatser till Kompetensslussens utbildning för Sömnadsoperatör, hittades möjligheten till ett samarbete. Kläder som behöver lagas eller repareras kommer lämnas till Kompetensslussens pilotutbildning för Sömnadsoperatörer som finns i Textile Fashion Center. Eleverna som går utbildningen kommer att laga och reparera plaggen som Vildland sedan kommer att återlämna till kunderna. Kompetensslussen kommer att vara en stolt samarbetspartner i detta projekt.  

– Vi är väldigt glada över vårt samarbete med Vildland. Det känns viktigt att kunna hjälpa till med det tema som Repair Friday står för, att förlänga plaggens livslängd och att vi hittar nya sätt att samarbeta kring detta.  

säger Johan Sandström, Projektledare för Kompetensslussen

Sömnadsoperatör är den första yrkeskvalifikationen som tagits fram för TEKO:s branschvalideringssystem. Pilotutbildningen genomförs av Kompetensslussen i samarbete med Boråsregionens Vuxenutbildning. 

För att läsa mer om vår pilotutbildning och om våra övriga pågående projekt så titta gärna in på vår hemsida www.kompetensslussen.se. Följ oss gärna på sociala medier för att få det senaste nyheterna från oss. 

Läs mer om Vildlands Care and Repair på

https://vildland.com/care-and-repair/

Vår kontaktinfo

Kompetensslussen

info@kompetenssluss@se

Johan Sandström, Projektledare

johan@proteko.se

0707-29 62 47