Sedan början av juni har sex av våra nyanlända blivande Sömnadsoperatörer arbetat två-skift på ACG Productions för att förse sjukvården med viktiga skyddsprodukter och de stortrivs!

Kompetensslussen fick förfrågan om vi kunde hitta kompetens inom sömnad och då 112 personer av de som ansökt till vår textila validering har just sömnadskompetens, så kunde vi rekommendera flera. Kandidaterna fick göra ett sömnadstest på ACG och sedan starta sin anställning. När vi besöker ACG Productions för en uppföljning är det tydligt att medarbetarna trivs med strukturen som genomsyrar arbetet och dess tydliga mål.

” – Det textila handlaget är avgörande” berättar produktionschef Per-Martin Dahlqvist och tillägger att ”det andra kan man lära sig ganska snabbt”.

Just det textila ”handlaget” är svårt att förklara eller mäta. Kompetensslussens arbete med att ta fram yrkeskvalifikationer inom textilindustrin för TEKO ger en strukturerad standard som även möjliggör validering av olika textila kompetenser. Tanken är att bidra till att fler företag kan förklara sitt kompetensbehov och samtidigt underlätta för befintliga och blivande medarbetare att beskriva sina kompetenser.

Validanderna på ACG har redan handlaget med sig genom mångårig erfarenhet och har nu lärt sig mycket om både kvalitetsarbete, snabbhet och arbetsmiljö på kort tid med hjälp av tydliga mål på arbetsplatsen.

” – Detta är bästa arbetsplatsen och jag vill hjälpa min arbetsgivare att få så bra kvalitet och resultat som möjligt” enligt Bahaa Zaarrour, som blev skiftledare på ACG Productions efter en dags anställning som operatör.

Vill du veta mer om vad och hur vi gör? Kontakta oss gärna! https://kompetensslussen.se/kontakta-oss/