Västsvenska handelskammaren berättar om svenska arbetsmarknad för våra blivande Sömnadsoperatörer.

Rasmus Flick arbetar för regionens kompetensförsörjning och en inkluderande arbetsmarknad med ett nära samarbete mellan skola och arbetsliv. Idag gav han en helhetsbild av vad en nyanländ elev behöver veta inför arbetsplatslärande. Vilka krav ställs det på praktikanter? Vilka svenska värderingar är viktiga att känna till? Varför? Västsvenska handelskammaren driver GLA (https://gymnasielarling.se/) och arbetar med att även implementera vuxenlärling.

Om du vill läsa mer om framtidens lärling, klicka på; https://www.vastsvenskahandelskammaren.se/artiklar/rapport-framtidens-larling-en-kvalitativ-utvardering-av-gymnasiala-larlingsutbildningar-och-anstallningar/