Inbjudan till Sveriges textilproducenter:
Att rekrytera personal med rätt kompetens till textilindustrin är en utmaning. Kompetensslussen bjuder därför in dig som jobbar i textilbranschen till en digital informationsträff, där vi diskuterar framtidens yrkesroller och
branschvalidering som ett konkret verktyg för strategisk kompetensförsörjning. Eventet är kostnadsfritt. Vi bjuder på intressanta talare, ämnen och möjlighet att ställa frågor.

Datum: tisdag 18 maj
Tid: kl. 10:00-11:00
Plats: digitalt (länk skickas ut till anmälda i god tid före eventet) 

Anmälan: Görs genom att klicka här!

Moderator är Cecilia Tall, generalsekreterare för TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag.

Välkommen!

Om programmet

Välkommen
Moderator Cecilia Tall, generalsekreterare för TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag, hälsar oss välkomna och samtalar med Christian Lundell, VD för stiftelsen Proteko, om textilbranschens framtida kompetensbehov. 

Validering som system
Vi är vana vid våra skolsystem. Nu behöver vi bredda vårt tänk för att klara vår kompetensförsörjning. Kerstin Littke, nationell samordnare vid Myndigheten för yrkeshögskolan, förklarar närmare vad detta innebär och om Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF).

Case: yrkeskvalifikation sömnadsoperatör
Lenita Oderfält, project director för Stiftelsen Proteko, presenterar Kompetensslussen och dess kärnverksamhet som erbjuder validering och utbildningar.

Paneldiskussion: företag och fack om fördelarna med validering
Samtal om att använda validering som modell för kartläggning och bedömning av en persons kunskap och kompetens. Peter Andersson, platschef på Dinair och Benny Sjöhem IF Metall, berättar om nyttan med validering. Moderator Cecilia Tall.

Framtidens yrkesroller
Johan Sandström
, projektledare för Kompetensslussen, berättar om kommande yrkeskvalifikationer och om det nya testcentret för textil validering. 

Frågestund & avslutning

Anmälan: Görs genom att klicka här!

Har du frågor om eventet, kontakta gärna oss på epost: info@kompetensslussen.se